Що таке антична філософія?

Сотні і тисячі філософів впродовж історії людства залишили по собі товстелезні томи, в яких підіймаються одвічні питання. Перші філософи (а ми знаємо їх імена, бо слово «філософія» має майже точний час виникнення) цікавилися проблемами буття, виникнення світу і людини. Пізніше Сократ і софісти, які вважали себе філософами, починають цікавитися питаннями етики, політики, релігії, мистецтва, виховання. Їх турбує, що для людини є насправді вартісним, коли і як виникає громадянське суспільство і яку роль відіграють в ньому філософи. Йшов час і за тисячоліття представники західної філософії заглибились в більш «замудрені» теми: їх почали цікавити текстуальність мислення, теорія свідомості, етичні проблеми створення штучних форм життя, металогіка, тощо. Та філософи нашого часу щодня стикаються з проблемами, що були актуальні для людей багато тисяч років тому.

Більшість із нас шукає щастя, справжніх друзів і справжню любов, призначення, багатьох цікавлять питання «як жити в гармонії з собою?», «як зробити гармонійним суспільство, частиною якого ми є?». Хтось замислюється над питаннями: «що ми залишимо нащадкам?», «що залишить по собі та чи інша нація, та чи інша людина?».

Давньогрецькі філософи вказували на пряму залежність особистого і суспільного добробуту від доброчесних якостей душі кожної окремої людини. Платон і Аристотель заклали фундамент сучасної етики — дисципліни, яка розглядає поняття обов’язку, справедливості, любові, милосердя, щастя, свободи волі, сенсу життя і смерті. «Нікомахова етика» Аристотеля, діалоги Платона сприяють ясності мислення і дарують натхнення діяти з турботою про душу. Визначення Аристотеля і його вчителя Платона найчастіше постають як відправні пункти у сучасних філософських розмислах в царині етики.

Цінність доробку античних філософів ще й в тому, що їх роздуми не були суто теоретичними. Платон, Аристотель, Зенон, Піфагор були засновниками шкіл, в яких філософія була способом життя. Для них було важливо втілювати ті висновки, до яких вони доходили в роздумах, жити згідно зі своїми переконаннями. Саме тому їх поради залишаються актуальними й досі.

Сучасній людині, що цікавиться етикою, залишається зробити ще один крок: почати діяти. Філософи давнини залишили нам багато практичних порад, але книги не знайдуть нам друзів чи щастя. Можна зібрати всі філософські трактати у себе в бібліотеці, та чи стануть вони у пригоді в той момент, коли проблема постане перед нами тут і зараз? Кожен з нас врешті-решт має знайти власні відповіді — це наше особисте завдання. Як це зробити? Так само, як філософи античності: діючи згідно обов’язку перед собою і суспільством, осмислюючи свій досвід і виправляючи можливі помилки в своїх висновках.

Актуалізувати цей давній підхід до філософії, яка є чимось більшим, ніж підручник, і від самого початку була способом життя, пропонує школа “Новий Акрополь”. Сьогодні активна філософія — це спосіб життя акропольців у всьому світі. Що мається на увазі? Активна філософія — це дружба заради іншого, плекання кращого в другові, як це було в філософських школах, а не поверхневе приятелювання заради тимчасових задоволень чи користі. Активна філософія — це допомога екології і культурі, бо без них неможливе виживання людства і кожного окремого народу. Активна філософія — це робота над собою і виховання себе кращого, відповідальність за суспільство, в якому живеш, і зміна його за допомогою власного прикладу. Активна філософія — це волонтерство заради суспільного блага і блага прийдешніх поколінь. Активна філософія — це глибоке дослідження світової культури і філософських вчень заради знаходження того, що об’єднує. Активна філософія — це робота заради людини нової і кращої та світу нового і кращого. Активна філософія — це філософія в дії!